سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
دبیر پژوهشی گروه  
1385/01/01 
 
اجرائی  
همکاری 
صدا و سیمای قم 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
دبیر کمیته اخلاق و تربیت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
مؤسسه امام خمينى 
استاد 
1384/07/01 
1388/05/07 
---روان شناسی یادگیری،روان شناسی تربیتی،رشد،تعلیم و تربیت و .... 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه معارف و الهیات قم 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
تربیت مربی حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
مدرس و مشاور 
1375/01/15 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
روان شناسی اجتماعی،خانواده،مشاوره 
تدریس 
وزارت دفاع 
مدرس و مشاور 
1384/01/21 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مهارت های خانواده،سبک زندگی 
تدریس 
دانشگاههای مختلف 
مدرس و مبلغ 
1378/01/08 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مباحث همسرداری،موفقیت،سبک زندگی،مشاوره 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
استاد 
1387/02/17 
1388/02/15 
سبک زندگی و اخلاق 
تدریس 
دانشگاه مقدس اردبیلی 
استاد 
1391/04/07 
1391/06/22 
سبک زندگی و مهارت های زندگی و اخلاق 
تدریس 
حوزه های علمیه بسیاری از شهرها 
استاد 
1384/02/06 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اصول مشاوره،سبک زندگی،خانواده،فرزند پروری،روان شناسشی ارتباطات 
تدریس 
مراکز مختلف هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامیران انقلاب اسلامی 
استاد 
1380/02/05 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مهارت های زندگی،اخلاق در خانواده،فرزند پروری،سبک همسرداری و...... 
تدریس 
ائمه جمعه و جماعت شهر بم و ایرانشهر 
مدرس 
1396/12/01 
1397/05/01 
مباحث خانواده و فرزند پروری و.... 
تدریس 
واحدهای مختلف وزارت دفاع 
مدرس 
1386/03/02 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مباحث خانواده،فرزند پروری،روان شناسی،مشاوره،ارتباطات،شادی و نشاط و مهارت های زندگی 
تدریس 
دانشگاه حضرت معصومه 
مدرس 
1395/10/01 
1396/11/09 
مهارت های ارتباطی و روان شناسی اجتماعی 
تدریس 
دانشگاه ادیان 
استاد 
1395/09/05 
1396/02/05 
روان شناسی جنسیت برای مقطع دکتری 
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه 
استاد 
1389/08/05 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
روان شناسی خانواده و روان شناسی تبلیغ 
تدریس 
دفتر امام جمعه و آموزش و پرورش کرمانشاه 
استاد 
1394/10/03 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
آسیب شناسی خانواده و اصول مشاوره 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
استاد 
1390/01/02 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اخلاق و سبک زندگی 
تدریس 
افغانستان 
استاد 
1390/02/06 
1390/11/04 
اخلاق،سبک زندگی و مهارت های زندگی 
تدریس 
اداره اطلاعات قزوین و مراکز بسیج قزوین 
استاد 
1390/08/06 
1390/10/13 
مباحث خانواده،تربیت فرزند و روش تعامل با جوانان 
تدریس 
مراکز فرهنگی و علمی و نظامی بسیاری از شهرها 
استاد،مبلغ و مربی 
1371/01/04 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مباحث اخلاقی،خانوادگی،فرزند پروری،سبک زندگی،مهارت های زندگی،روان شناسی،معارف اسلامی و.... 
تدریس 
موسسه طلوع مهر 
استاد 
1390/10/01 
1391/05/04 
مدیریت فرهنگی و روان شناسی اجتماعی و روان شناسی کار 
تدریس 
دانشگاه همدان،تفرش و کرمانو زاهدان 
استاد 
1383/05/01 
1396/03/04 
فرزند پروریفآسیب شناسی خانواده،سبک زندگی،عوامل استحکام خانواده 
تدریس 
دانشگاه ادیان 
استاد 
1397/07/04 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
روان شناسی زن و مرد برای مقطع دکتری و ارشد 
اداری 
انجمن روان شناسان حوزه علمیه قم 
عضو هیات مدیره 
1385/05/10 
1387/01/28 
علمی-اجرایی 
تدریس 
معاونت تهذیب حوزه ه 
استاد و مربی 
1385/12/15 
1396/02/19 
مباحث خانواده و سبک زندگی و روان شناسی تربیتی 
اداری 
تدوین متون موسسه امام خمینی 
مسئول نمایه و تدوین آثار استاد مصباح 
1382/02/09 
1389/02/19 
علمی اجرایی 
همکاری 
صدا و سیمای قم 
محقق 
1352/01/01 
1380/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه 
محقق 
1376/01/01 
1383/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
سردبیر مجله معرفت ویژه روانشناسى 
1385/01/01 
 
اجرائی  
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم 
مدرس 
1385/07/01 
 
---