میانه روی
44 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

لزوم میانه روی

 

قالَ لُقمانُ: یا بُنَی، لا تکالِبِ الناسَ فَیمْقتُوک وَ لا تَکنْ مَهِینا فَیذِلُّوک وَ لا تَکنْ حُلْوا فَیأْکلُوک وَ لا تکنْ مرّا فَیلفِظُوک؛ لقمان حکیم به فرزندش فرمود: فرزندم! با مردم درگیر مشو که منفور می شوی و خود را سبک مکن که ذلیل شوی. وخود را شیرین مکن که خورده شوی و خود را تلخ مکن که کنار گذاشته شوی.

 

تا توانی درون کس مخراش کاندرین راه خارها باشد

کار درویش مستمند برآرکه ترا نیز کارها باشد