محبت و محبت
22 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

گُل در بَر و مِی در کف و معشوق به کام است       من مانده­ام اینجا که حلال است حرام است

گو شمع میارید دراین جمع که امشب                  در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

در مذهب ما باده حلال است ولیکن                بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است

گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است           چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است