فقط بنده خدا باشیم تا رستگار شویم
24 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

فقط بنده خدا باشیم تا رستگار شویم

من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

که عشق از پردۀعصمت برون آرد زلیخا را

قال الصادق علیه السلام: نُصِبَ الخَلقُ لِطاعَةِ اللَّهِ وَلا نَجاةَ إلّابِالطّاعَةِ؛

حضرت صادق آل محمد فرمودند: خلق را به طاعت خدا گماشته اند و جز به اطاعت پروردگار راه نجات نیست.