تکریم علماء زمینه رسیدن به رضوان الهی
59 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

دلدادگی به علمای ربانی بسترساز نیل به رضوان الهی

دل به او دادم بگفتا دست و دلبازی مکن

گفتم ای جانا قبولش کرده طنازی مکن

گفت این قلب ترک خورده نمی آید به کار

مال خود، بردار و پیشم قصه پردازی مکن

گفتمش تو اولین و آخرین دلدارمی

خواهشا در راه عشقم سنگ اندازی مکن

گفت این دل پیش از این صد دست را چرخیده است

درس " مَلَّق بازیت " را پیش هر قاضی مکن........

قال رسول الله (ص):مَنْ أَهَانَ عَالِماً فَقَدْ أَهَانَنِی وَ مَنْ أَهَانَنِی فَقَدْ أَهَانَ اللَّهَ فَمَصِیرُهُ إِلَی النَّارِ وَ مَنْ أَکرَمَ عَالِماً فَقَدْ أَکرَمَنِی وَ مَنْ أَکرَمَنِی فَقَدْ أَکرَمَ اللَّهَ وَ مَنْ أَکرَمَ اللَّهَ فَمَصِیرُهُ إِلَی الْجَنَّة(جامع الاخبار،ص38)؛

پیامبر رحمت و مهربانی فرمودند:هر کس به علماء توهین و بی حرمتی کند به من توهین کرده است و هر کس به من توهین کرده باشد به سوی آتش و جهنم روانه است.هر کس به علماء تکریم و احترام کند به من تکریم کرده است و هر کس به من تکریم کند خدا را تکریم نموده است و هر کس خداوند را تکریم کند به سوی بهشت روانه است.