تا کارد به استخوان نرسد گشایش نشود
37 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

حکمت و تدبیر پروردگار در مواقعی به گونه ای است که می خواهد بنده خویش را به کمال برساند و کبریایی خود را نیز به او نشان دهد.لذا گاهی باید کارد به استخوان برسد و انسان ها از همه جا مایوس و ناامید بشوند و درمانده گردند تا فرج الهی برسد.در این زمینه مولای عرشیان و خاک نشینان می فرماید::

عِنْدَ تَنَاهِی الشِّدَّةِ تَکونُ الْفَرْجَةُ وَ عِنْدَ تَضَایقِ حَلَقِ الْبَلَاءِ یکونُ الرَّخَاء؛

 زمان اوج سختی مرحله گشایش، و هنگام تنگی حلقه های بالا نوبت آسایش است (نهج البلاغه،صبحی صالح،ص536).

(شاید مراد این است که تا کارد به استخوان نرسد لطف و رحمت الهی نرسد).