شاخص ترین ایمنی بخش نسبت به چالش های دنیوی
35 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

شاخص ترین ایمنی بخش نسبت به چالش های دنیوی

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

قَالَ الصَّادِقُ (ع)

ذِکرُ الْمَوْتِ یمِیتُ الشَّهَوَاتِ فِی النَّفْسِ وَ یقْلَعُ مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ وَ یقَوِّی الْقَلْبَ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ وَ یرِقُّ الطَّبْعَ وَ یکسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَی وَ یطْفِئُ نَارَ الْحِرْصِ وَ یحَقِّرُ الدُّنْیا؛

صادق آل محمد(ص) فرمودند:باور به معاد و یاد مرگ، شهوات و تمایلات نفسانی ناهنجار را مدیریت،ریشه های غفلت را نابود،طبیعت و فطرت انسانی را لطیف و نرم کرده و نشانه های هوی و هوس را می شکند.یاد مرگ و قیامت، آتش حرص و طمع را خاموش کرده و دنیا و زندگی دنیوی را در نظر انسان کوچک و خوار می کند)مجلسی،1403،ج6،ص133).

علی احمد پناهی