کتاب روان شناسی زن و مرد/کتابی ارزشمند برای خانواده ها
33 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

چکیده کتاب روان شناسی زن و مرد

کتاب حاضر با هدف آشنا سازی دانشجویان و طلاب علوم اسلامی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مطالعات زنان، علوم تربیتی، روان‌شناسی و سایر رشته‌های مربوطه و همچنین با هدف آشنایی همه افرادی که به نوعی با زنان و مباحث تربیتی،آموزشی،خانوادگی و مدیریتی سر و کار دارند، نگارش شده است.در این کتاب سعی شده مباحث اساسی در رابطه با روان شناسی زن و مرد(شباهت‌ها و تفاوت‌ها)، با بهره‌گیری از تحقیقات و پژوهش‌های روان شناختی متقن و بیطرف و با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی،تبیین شود. تبیین جایگاه ارزشی زن و مرد در ادیان مختلف و به‌ویژه از نگاه آموزه‌های اسلامی، هدف دیگری است که در این کتاب پیگیری شده است. تبیین تفاوت‌های فیزیولوژیکی، بیولوژیکی، شناختی، عاطفی، جنسی، اخلاقی، ارتباطی و... با بهره‌گیری از نظریات مختلف و پژوهش‌های تجربی و همچنین، با بهره‌گیری از مبانی نظری اسلامی، در این کتاب به‌طور جامع و دقیق مورد توجه بوده است.

دانلود