فرزند پروری را جدی بگیریم تا میراث نیکی به یادگار بگذاریم
20 بازدید
موضوع: علوم تربیتی

فرزند پروری را جدی بگیریم تا میراث نیکی به یادگار بگذاریم

قال الصادق(ع):

 إِنَّ اللَّهَ لَیفْلِحُ بِفَلَاحِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ وُلْدَهُ وَ وُلْدَ وُلْدِه و إِنَّ خَیرَ مَا وَرَّثَ الْآبَاءُ لِأَبْنَائِهِمُ الْأَدَبُ لَا الْمَالُ فَإِنَّ الْمَالَ یذْهَبُ وَ الْأَدَبَ یبْقَی؛

صادق آل محمد(ص) می فرماید:

خداوند بخاطر رستگاری مؤمن، فرزندان او و فرزند فرزندانش را هم رستگار می کند ونیکوترین میراث پدران برای فرزندانشان، ادب است نه مال، زیرا ثروت و دارایی زایل می شود و ادب باقی می ماند(مجلسی، 1403ق، ج 15وکلینی،1407،ج8،ص150).

چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست

نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود

حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه

هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود