شخصیت و منش و کُنش وری های عفیفانه
9 بازدید
موضوع: روانشناسی

شخصیت و منش و کُنش وری های عفیفانه

مهم ترین ویژگی پرهیزکاران برخورداری از شخصیتی عفیفانه است

(عفت در گفتار،کردار،رفتار،پوشش،منش،ارتباط و...)

مولای متقیان و امیرِ تقوی پیشگان فرمودند

المُتَّقُونَ اَنْفُسَهُمْ عَفیفَةٌ حاجاتُهُم خفیفة و خیراتُهُم مأمُولَةٌ و شُرُورُهُمْ مَأمُونَةٌ؛ پرهیزکاران نفس هایشان عفیف است و حاجاتشان سبک است و خیرشان بیشتر و شرّشان کمتر است (آقا جمال خوانساری،1366،ج7،ص412).

جلوهی صد پرنیان، چون یک قبای ساده نیست

عزت از شایستگی بود از هوسرانی نبود

ارزش پوشانده کفش و جامه را ارزنده کرد

قدر و پستی، با گرانی و به ارزانی نبود

سادگی و پاکی و پرهیز یک یک گوهرند

گوهر تابنده تنها گوهر کانی نبود

چشم و دل را پرده میبایست اما از عفاف

چادر پوسیده، بنیاد مسلمانی نبود