از ازدواج با این افراد برحذر باشید و الا
10 بازدید
موضوع: روانشناسی
 با افراد کودن و سبک مغز ازدواج نکنیم و الا زندگی و فرزندان تباه خواهند شد.
حضرت علی علیه السلام فرمودند:
إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَ وُلْدَهَا ضِيَاع‏؛از ازدواج با افراد سبک سر و سفیه و کودن اجتناب کنید زیرا مصاحبت با آنان بسیار سخت و ناگوار بوده و فرزندانشان نیز آسیب پذیرند(زندگی با همسری کم خرد و کودن و تهی از هوش و درک کافی،زندگی را جهنم خواهد کرد و فرزندان نیز در معرض آسیب های جدی خواهند بود و تباه خواهند شد)(كليني،کافی،1407، ج‏5،ص332).