مرگ یا حیات،کدام بهتر است؟
14 بازدید
موضوع: علوم تربیتی

مرگ یا زندگی،کدام بهتر است؟

قَالَ رسول اللله (ص): إِذَا کانَ أُمَرَاؤُکمْ خِیارَکمْ وَ أَغْنِیاؤُکمْ سُمَحَاءَکمْ وَ أَمْرُکمْ شُورَی بَینَکمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَیرٌ لَکمْ مِنْ بَطْنِهَا وَ إِذَا کانَ أُمَرَاؤُکمْ شِرَارَکمْ وَ أَغْنِیاؤُکمْ بُخَلَاءَکمْ وَ أُمُورُکمْ إِلَی نِسَائِکمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَیرٌ لَکمْ مِنْ ظَهْرِهَا؛

هر گاه حاکمانتان از نیکان، و ثروتمندانتان از سخاوتمندان باشد و کارهایتان با مشورت انجام شود؛ زندگی بهتر از مرگ است و هنگامی که حاکمانتان تبهکار باشند و ثروتمندانتان خسیس و امورتان به دست زنانتان افتد،مرگ خوشتر از زندگی است(تحف العقول، ص36).