فقط بر خداوند تکیه کنیم و از مصاحبت با افراد پست پرهیز کنیم تا ظفر یابیم
19 بازدید
موضوع: ارتباطات

فقط بر خداوند تکیه کنیم و از مصاحبت با افراد پست پرهیز کنیم تا ظفر یابیم

قَالَ الجواد( ع ) الثِّقَةُ بِاللَّهِ تَعَالَی ثَمَنٌ لِکلِ غَالٍ وَ سُلَّمٌ إِلَی کلِّ عَالٍ؛

اعتماد به خداوند بهای هر کالای گرانبها و نردبان ترقی است.

حُسن یوسف را به عالم کَس ندید

حُسن آن دارد که یوسف آفرید

و قَالَ جواد(ع ) إِیاک وَ مُصَاحَبَةَ الشَّرِیرِ فَإِنَّهُ کالسَّیفِ الْمَسْلُول یحْسُنُ مَنْظَرُهُ وَ یقْبُحُ أَثَرُه؛

از همنشینی با افراد پست و شرور اجتناب کن زیرا همانند شمشیر از نیام کشیده شده است که ظاهرش زیبا و آثار و پیامدش زشت و ناپسند است

(دیلمی، حسن بن محمد، أعلام الدین فی صفات المؤمنین، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1408،ص309).

قال علی(ع): لَا تَصْحَبِ الشَّرِیرَ فَإِنَّ طَبْعَک یسْرِقُ مِنْ طَبْعِهِ شراً وَ أَنْتَ لَا تعلم(لا تَدْرِی )

شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید؛ ج 20؛ ص272).