پست ترین و بدبخت ترین مردمان
23 بازدید
موضوع: علوم تربیتی

پست ترین و بدبخت ترین مردمان

قال رسول الله(ص):یا عَلِی مَنْ خَافَ النَّاسُ لِسَانَهُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ- یا عَلِی شَرُّ النَّاسِ مَنْ أَکرَمَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ وَ رُوِی شَرِّهِ یا عَلِی شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْیاهُ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِک مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْیا غَیرِه؛

آن انسانی که جامعه از زبانش آرامش نداشته باشند و مردم از شر زبانش در امان نباشند این چنین آدمی از اهل آتش است.بدترین مردم آن کسی است که مردم از ترس او را احترام کنند، تا از شرش در امان باشند.بدترین مردم کسی است که آخرت خود را برای رسیدن به جاه و منال دنیا بفروشد، و بدتر از این آن انسانی است که آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد(ابن بابویه، محمد بن علی من لا یحضره الفقیه؛ ج 4؛ ص353).

قَالَ رسول الله(ص): أَلَا إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِی الَّذِینَ یکرَمُونَ مَخَافَةَ شَرِّهِمْ أَلَا وَ مَنْ أَکرَمَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ فَلَیسَ مِنِّی؛

پیغمبر فرمود بدترین کسان امت من آنانند که از ترس شر آنها احترام می شوند؛هرکسی که مردم از ترس او را احترام نهند از من نیست(ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، ج 1؛ ص14 )