به تفاوت های فردی و لطافت شخصیتی و ظرفیت های فرزندان توجه کنیم
15 بازدید
موضوع: روانشناسی

 پیامبر رحمت و مغفرت فرمودند:

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ قُلْتُ کیفَ یعِینُهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ یقْبَلُ مَیسُورَهُ وَ یتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لَا یرْهِقُهُ وَ لَا یخْرَقُ بِه؛؛

خدا رحمت کند کسی را که فرزندش را بر نیکویی یاری کند، راوی پرسید: چگونه فرزند خود را بر نیکویی یاری کند؟ حضرت جواب داد: آنچه را در توان کودک باشد از او بپذیرد و از آنچه که بر کودک دشوار و سخت است در گذرد و با تحمیل کارهای فراتر از ظرفیت به او ستم روا ندارد و در رفتار با او، درشتی و سختگیری نشان ندهد(در تعامل و ارتباط با فرزندان به تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی و ظرافت های اخلاقی آنان توجه کنیم و انتظارات غیر معقول نداشته باشیم و ارتباط نیکو و عاطفی و دوستانه با فرزندان برقرار نماییم)(کلینی،1407،ج6،ص50).