آبرو و عرض افراد(مخصوصا مومنین) را حراست کنیم و الا ....
16 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

آبرو و عرض افراد(مخصوصا مومنین) را حراست کنیم و الا. . . .

قال رسول الله(ص): عِزُّ الْمُؤْمِنِ کفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ؛ پیامبر گرامی فرمودند: عزت مومن در حفظ آبروی مردم و دوری از بازی با آبروی مردم است.

قال رسول الله(ص): مَنْ کفَّ نَفْسَهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ أَقَالَ اللَّهُ نَفْسَهُ یوْمَ الْقِیامَة؛ کسی که خود را از ریختن آبروی مردم نگهدارد، خدا در قیامت از [عیب ] او درگذرد.

عن ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْکعْبَةِ فَقَالَ مَرْحَباً بِک مِنْ بَیتٍ مَا أَعْظَمَک وَ مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَک وَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْک لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی حَرَّمَ مِنْک وَاحِدَةً وَ حَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثاً دَمَهُ وَ مَالَهُ وَ أَنْ یظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْء؛ ابن عباس- خدایش از او خشنود باد- می گوید: رسول خدا (ص) به کعبه نگاهی کرد و فرمود: «مرحبا به تو ای خانه! چه قدر با عظمتی و چه قدر احترام داری! به خدا سوگند که حرمت مؤمن نزد خدا از حرمت تو بیشتر است، زیرا خداوند نسبت به تو یک چیز را حرام کرده است امّا از مؤمن سه چیز را: خون، مال و بدگمانی به او را. وَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ کمَثَلِ مَلَک مُقَرَّبٍ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أَکرَمُ عَلَیهِ مِنْ مَلَک مُقَرَّبٍ وَ لَیسَ شَی ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ تَائِبٍ وَ مُؤْمِنَةٍ تَائِبَةٍ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ یعْرَفُ فِی السَّمَاءِ کمَا یعْرِفُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَ وَلَدَه؛ همچنین رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله فرمود: مثل مؤمن مثل ملک مقرّب است، و حرمت و احترام مؤمن نزد خدا از ملک مقرّب نیز بیشتر است، و هیچ چیزی نزد خدا از مرد و زن توبه کننده محبوبتر نیست، و مؤمن در آسمانها معروف است همان طور که مرد نزد زن و فرزندش مشهور است.

مَنْ أَکرَمَ مُؤْمِناً فَکأَنَّمَا یکرِمُ اللَّه؛ هر که مؤمنی را اکرام کند گویا خدا را اکرام نموده است.