مهم ترین آسیب جنسی دوران نوجوانی و راه کارهای پیش گیری و درمان
68 بازدید
محل نشر: معرفت » فروردین 1386 - شماره 112 »26 صفحه - از 29 تا 54
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تربیت جنسی نوجوان بخش مهمی از وظایف مربّیان و روان شناسان محسوب می شود; چه اینکه از یک سو، نوجوانی دوره حساس، سرنوشت ساز و تعیین کننده بوده و از سوی دیگر، کوتاهی در امر تربیت جنسی این قشر از جامعه، خسارت های جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. نوشتار حاضر نیم نگاهی به آسیب های جنسی دوره نوجوانی داشته و ضررهای جسمی، روحی، روانی، اخلاقی و دینی انحرافات جنسی به ویژه «خودارضایی» را بیان می کند; و همچنین در پی آن است تا راه کارهای پیش گیری و درمان خودارضایی را با توجه به آموزه های دین اسلام و دستاوردهای روان شناختی معرفی کند. در نهایت، راه های تعدیل غرایز جنسی و روش های کنترل آن را نیز گوشزد می کند. کلیدواژه ها: نوجوانی، آسیب های جنسی، خودارضایی، پیش گیری، درمان، ضررهای جسمی و روحی، تعدیل غرایز جنسی...