نقش نماز در آرامش روان
70 بازدید
محل نشر: روانشناسی در تعامل با دین » بهار 1387 - شماره 1 »(18 صفحه - از 21 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پژوهش حاضر با هدف بررسى رابطه تقیّد به نماز و آرامش روان در دانش‏آموزان دبیرستانى شهرستان قم انجام شده است. براى انجام این پژوهش، 604 نفر از دانش‏آموزان شهرستان قم در مقطع دبیرستان از مناطق چهارگانه قم به طور تصادفى انتخاب شدند. پس از اجراى دو پرسش‏نامه (پرسش‏نامه تقیّد به نماز و پرسش‏نامه اضطراب اشپیل برگر) داده‏هاى به‏دست آمده با استفاده از فنون آمارى مربوطه تجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر به‏دست آمد: