اشتغال زنان با تأکید بر آسیب‌ها و اولویت‌ها
165 بازدید
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1397
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نابرده رنج ، گنج، میسّر نمی شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد همت اگر سلسله جنبان شود / مور تواند که سلیمان شود همت اگر پای به میدان نهد / گوی فلک در خم چوگان نهد/ اشتغال و كار از مولفه‌هایی است كه براي پيمودن مسیرهای رشد مادي، روانشناختی، معنوی، اجتماعی، بین‌المللی و اخلاقی، نقشي بنيادي دارد.کار و تولید براي ادامة زندگي و بقاي جامعه ضرورتي اجتناب‏ناپذير است.چرخ های اقتصادی،تولیدی و خدماتی هر کشور و منطقه جغرافیایی، با کار و تلاش به حرکت در می آید.ملّتی که اهل کار،تلاش،تولید و پویایی و نوآوری باشد،ثروتمند خواهد بود و جهان را به تسخیر خود در خواهد آورد. جامعه‏اي كه عناصر آن، اهل تلاش و فعاليت هستند، جامعه‏اي سرزنده، فعّال، ثروتمند و قدرتمند است؛ در مقابل، جامعه‏اي كه آحاد آن، بي‏انگيزه، تنبل،مصرف گرای محض،ایستا و بيكار باشند، جامعه‏اي فقير، نيازمند،وابسته،منفعل و کم منزلت است.اشتغال و کار می تواند زمینه های آسیب های اجتماعی،اخلاقی،روان شناختی و امنیتی را از بین ببرد و یا به حداقل برساند. در گزاره ها و تعالیم اسلامی، نگرشی جامع و نظام مند نسبت به کار و فعالیت اقتصادی و تولیدی و خدماتی وجود دارد. در گزاره های دینی و در گام نخست تلاش شده چشم انداز دانشی و بینشی عبادی و ارزشی نسبت به کار و فعالیت های آحاد مردم در راستای تامین مایحتاج زندگی و اداره جامعه انسانی ایجاد شود.در آموزه های اسلامی ضمن جهت دهی و تشویق افراد(با گزاره های الزامی و ترجیحی) به سمت درآمدهای مجاز و کسب حلال ،این تلاش و فعالیت را در تراز عبادت خداوند و در ردیف مجاهد در راه خدا معرفی کرده است. زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه در گستره تاریخ دوشادوش مردان در فعالیت های مختلف سهیم بوده و در عرصه های تولیدی،فرهنگی،خانوادگی و تربیتی سهمی سترگ داشته اند.امروزه به دلیل شرایط خاص اجتماعی، توسعه صنعت،تکنولوژی و حضور زنان در مراکز تحصیلات عالی،پدیده ای به عنوان اشتغال زنان به صورت جدی مطرح شده است. امروزه سبک و سیاق زندگی جدید،به موجب آنچه که رابطه تکنولوژی و انسان و تحول در ساختارهای اجتماعی و خانوادگی اقتضاء می کند،شرایط جدیدی را برای مردان و زنان رقم زده است.عدم آگاهی افراد از آسیب های احتمالی و چالش های ممکن در ساحت های مختلف،می تواند هزینه های مادی و معنوی و فرهنگی زیادی را برای خانواده و ساختار فرهنگی-اجتماعی ایجاد کند. گرچه اصل کار و تلاش برای زنان همانند مردان مجاز است اما به دلیل موقعیت خاص زنان در خانواده و اجتماع و به دلیل حفظ منزلت و کرامت آنان،اشتغال(به معنای امروزی) فرا گیر زنان و به ویژه در حرفه ها و شغل های ناهمگون و ناهمتراز با ویژگی های زیستی،روان شناختی و ناهمگون با نقش های اولیه آنان،بایستی با ملاحظه ضوابط و چارچوب هایی باشد. کار و فعالیت برای زنان(قطع نظر از موضوع اشتغال با مفهوم خاص خود)همانند مردان از اهمیت زیادی برخوردار است و مورد تاکید گزاره های دینی و همچنین مورد تاکید اندیشمندان،مربیان و مصلحان جوامع مختلف است؛اما اشتغال زنان به معنای فعالیت اقتصادی در آمد زا،فعالیت تولیدی،خدماتی،آموزشی،فرهنگی و...،از مباحثی است که در عصر حاضر با چالش ها و نقطه نظرات متفاوت مواجه است.اگرچه امروزه شاغل بودن برای بسیاری از زنان به یک امر بدیهی و مسلّم بدل شده اما به دلیل عدم آشنایی آنان با الگوی صحیح و اسلامی اشتغال و عدم آشنایی با چالش ها و آسیب های احتمالی،بسیاری از خانواده ها را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.عدم توجه به هنجارهای اسلامی ،هنجارهای تربیتی-روان شناختی و ظرفیت های زنان در زمينه اشتغال زنان باعث می شود که آسیب های مختلفی خانواده و پایداری و تعالی آنرا تهدید کند. رعایت هنجارهای اخلاقی و بستر سازی مناسب برای اشتغال ایمن برای زنان و ملاحظه ظرفیت های زنان در رابطه با اشتغال یکی از عناصر مهم در کاهش آسیب های این حوزه است.تحقق امنیت اخلاقی و روان شناختی در رابطه با اشتغال زنان نیازمند برنامه ریزی عالمانه و هوشمندانه است.در گزاره های اسلامی در راستای مصونیت بخشی زنان از آسیب های احتمالی چارچوب ها و اصولی برای اشتغال زنان ملاحظه شده است.در گزاره های اسلامی از یک سو تلاش شده منزلت و کرامت ارزشی و انسانی زن حفظ شود و از سوی دیگر تلاش شده فعالیت های زنان به سوی نقش ها و فعالیت های متناسب و همتراز با موقعیت اجتماعی،خانوادگی و همتراز با ظرفیت های زیستی و روان شناختی سوق پیدا کند.در پژوهش حاضر تلاش شده مضافا بر بیان نظر اسلام در رابطه با اشتغال زنان به راهبردهای اخلاقی،اجتماعی و روان شناختی که می تواند باعث مصونیت زنان از آسیب های محتمل در حوزه اشتغال بشود،پرداخته شود. کتاب پیش‌روی برای دانشجویان عزیز در رشته مطالعات زنان، علوم تربیتی و روان‌شناسی و برای روحانیون،مبلغان دینی،مشاوران خانواده،برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی ، والدین و همسران گرامی که به گونه ای با مباحث مرتبط با زنان و به ویژه اشتغال و نقش های آنان،سروکار دارند نگارش شده است. در این کتاب تلاش شده اهداف زیر پیگیری شود و مورد بحث قرار گیرد: 1 . تبیین تفاوت مفهوم کار و اشتغال از منظر گزاره های اسلامی ، علوم اجتماعی و روان شناسی؛ 2. تبیین اهمیت،جایگاه ارزشی،مزایا و پیامدهای مثبت کار و تلاش از چشم انداز گزاره های اسلامی و روان شناختی؛ 3. .معرفی اولویت های الزامی و ترجیحی زنان در نظام خانواده و تعاملات اجتماعی. 4. تبیین چارچوب ها،شرایط و ضوابط اشتغال زنان در دوره های مختلف زندگی و شرایط خاص خانوادگی(مثل زنان سرپرست خانوار ،مجردها و زنان فاقد فرزند و...)؛ 4.تبیین آسیب های احتمالی اشتغال بی ضابطه زنان در چشم انداز و گستره زندگی انسان؛ 5. تبيين معیارها ، ضوابط و چارچوب های اسلامی در رابطه با اشتغال بانوان؛ 6.تبیین بایسته ها و ضرورت های اشتغال زنان به منظور مصونیت بخشی از آسیب ها؛ 7. بررسی آسیب های(روان شناختی،خانوادگی،اجتماعی و تربیتی) اشتغال بی ضابطه زنان از نگاه علمی و دینی؛ 8. معرفی شغل های مناسب برای زنان با استدلال دینی و علمی؛ 9.معرفی و تبیین راهکارهای پیش گیری اولیه و ثانویه از آسیب های اشتغال زنان . در این پژوهش تلاش شده با بهره‌گیری از تحقیقات و پژوهش‌های علمی بیطرف و با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی و روان شناختی، به تبیین و تقریر مباحث پرداخته شود. قم ـ علي‌احمد پناهي مصادف با رمضان المبارک 1439 قمری و مصادف با میلاد سراسر نور و سرور حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام