مهارت های ارتباطی و عاطفی سالم و سازنده با همسر
146 بازدید
محل ارائه: بصیرت خانوادگی در صنایع قدس وزارت دفاع(پهباد سازی)
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مهارت های ارتباطی و عاطفی سالم و سازنده با همسر بهره مندی از مهارت های ارتباطی از مهمترین عوامل موفقیت در روابط فردی ،خانوادگی و اجتماعی و سازمانی است.صمیمیت وقتی ایجاد می شود که افراد بتوانند افکار و عقاید، امیدها و آرزوها و ترس ها و نگرانی های خود را با هم در میان بگذارند و احساس فهمیده شدن و پذیرفته شدن کنند.فقدان این مهارت موجب بروز بسیاری از سوء تفاهم ها، تنش ها،سوء برداشت ها،ادراکات ناصحیح،اسنادهای غلط و تعارض های بین فردی می گردد.در ارتباطات و تعاملات،علاوه بر تبادل اطلاعات و دیتاها،توقعات،ایده ها و اندیشه ها،عواطف و احساسات نیز مبادله می شود. برقراری ارتباط سازنده و موثر با دیگران،برنامه ریزی،مشارکت جویی،همدلی و صمیمیت را در مجموعه های انسانی بهبود می بخشد و تعارض ها را به حداقل می رساند و یا از بین می برد. استفاده از مهارت های ارتباطی کلامی ،مهارت ارتباطی شنود (شنونده فعال و خوب بودن) و مهارت ارتباطی بازخورد (واکنش مناسب و صحیح نشان دادن)،از مهارت هایی است که در ایجاد ارتباط و به ویژه در ارتباطات فردی و خانوادگی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است. مبادلات سالم میان زوج ها کلید فرایند خانواده مطلوب است؛ به عبارت دیگر وقتی خانواده‌ای از الگوهای ارتباطی مؤثر استفاده می‌کند، انتقال و درک واضحی از محتوا و نیازهای روانی اعضای خانواده دارد و تلاش می کند آنها را تامین کند و تعهد به وظایف بین فردی را افزایش دهد.ارتباط، مهمترین رکن روابط انسانی و ابزار تعامل میان آنان است.روابط زوجین نیز به عنوان عمیق¬ترین، طولانی¬ترین و بیشترین رابطه انسانی بین دو نفر رکن زندگی زناشویی است. در روابط، افراد با تبادل احساسات و عقاید، به سازگاری با هم و پیشبرد اهداف زندگی نائل می¬گردند. ارتباط فرآیندی است که طی آن اطلاعات، معانی،عواطف و احساسات از طریق پیام‌های کلامی‌ و غیرکلامی ‌با دیگران در میان گذاشته می‌شود.ارتباط هر عمل متقابلی است که شامل انتقال پیام باشد. بررسی زندگی همسران موفق و ناموفق نشان می¬دهد که «چگونگی ارتباط»، یکی از وجوه مهم تمایز میان این دو گروه است. زندگی مشترک تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که پاره ای از آن¬ها ممکن است زوجین را به اختلاف و درگیری، طلاق عاطفی و حتی طلاق رسمی سوق دهد. تحقیقات مختلف نیز نشان داده است که درصد بالایی از زوج ها با مشکلات ارتباطی روبرو هستند. برای روابط موثر و سازنده با دیگران به ویژه با همسر نیازمند شش مهارت کلیدی هستیم که عبارتند از: الف) استفاده مناسب از شیوه¬های ارتباط کلامی ب)استفاده از سبک ارتباطی غیرکلامی بهنجار و اخلاقی ج) شنیدن نیکو و فعّال(حُسن استماع) د)بهرگیری از سبک ارتباطی موثر و سازنده ه) اظهار عواطف واحساسات به گونه ای صحیح و)افزایش آستانه تحمل در ارتباطات